teams-image

R&D Екипи

През своята над 25-годишна история, нашата компания си е изградила репутацията на отличен партньор на софтуерни лидери от Европа, САЩ и Япония. Нашият подход включва обособяването на отделен R&D екип за всеки наш технологичен партньор. Членовете на екипа отговарят на специфичните изисквания и пасват на фирмената култура на нашия партньор.

Atlassian

Atlassian екипът ни е Gold Solution Partner на австралийските софтуерни гиганти. Ние работим върху внедряването и поддръжката на софтуерните инструменти на Atlassian в множество организации и компании. Също така, екипът ни разработва собствени приложения, които улесняват работата на Atlassian потребителите.

atlassian

BOSCH Automotive

BOSCH Automotive екипът ни разработва софтуер за автомобилната индустрия. Нашият продукт прави възможно създаването на техническа документация и диагностика в много големи мащаби, прилагайки ООП принципите.

atlassian

Bluebeam

Нашият екип на Bluebeam разработва най-добрите в класа софтуерни решения за PDF маркиране и сътрудничество, използвани от над 2+ милиона архитекти, инженери и изпълнители ежедневно.

atlassian

DevOps Hub

DevOps Hub е особен екип в рамките на компанията, който работи хоризонтално, а не вертикално. Той е съставен от специалисти, ангажирани в различни проекти и продукти едновременно.

atlassian

DocuWare

Вече над 20 години нашият специализиран екип разработва световноизвестната система за управление на документи и автоматизация на работни процеси DocuWare.

atlassian

ProductLab

ProductLab е R&D екип, който работи по редица проекти (най-големият от които е FM Center) и предоставя експертни консултации на различни клиенти.

atlassian

Vectorworks

Това е един от нашите най-големи и най-дълго действащи R&D екипи. Той работи над широка гама от дизайнерски и BIM софтуерни решения на Vectorworks за професионалисти в областта на архитектурата, озеленяването и развлекателната индустрия.

atlassian