cities

Нашата поредица събития
от ИТ специалисти за ИТ специалисти!

Историята до момента

history event
history

Нашите колеги Виктор Минковски, Мирослав Кошутански, Съби Ангелов и Стинимир Атанасов разгледаха редица интригуващи теми, свързани с микросървисната инфраструктура, организацията на екипната работа и DеvOps.

Всеки следващ сезон на Dev Bites е различен от предишния, но винаги – много интересен.

history history